Hey Ricky ft. Kreayshawn, Dev & ALISA

NERVO "Hey Ricky ft. Kreayshawn, Dev & ALISA"


CREDIT

Written by Miriam Nervo, Olivia Nervo, Ivan Gough, Jeremy Bunawan, & Natassia Gail Zolot
Vocals by NERVO, Kreayshawn, Dev, & ALISA
Lyrics by NERVO & Kreayshawn